Trivsel- och säkerhetsregler för Kraftvärket

TRIVSELREGLER

Hos Kraftvärket ska alla känna sig trygga och kunna träna i en säker miljö. Vi visar därför varandra respekt och värnar om att alla medlemmar ska trivas och känna sig välkomna. Kraftvärket tillåter inga former av diskriminering, trakasserier, hot, våld, stöld, användning av otillåtna preparat eller andra brottsliga handlingar eller opassande beteende. Medlem som inte följer trivsel- och säkerhetsreglerna riskerar att bli avstängd utan rätt till återbetalning av medlemsavgift för återstående bindningstid.

Kom gärna med förslag till hur vi ytterligare kan förbättra trivseln och träningsmiljön på Kraftvärket. Meddela omgående Kraftvärkets personal om du upptäcker brister eller förhållanden som kan innebära fara eller obehag.

Kontakta oss på medlem@kraftvarket.se eller fråga oss i personalen om du har frågor eller synpunkter på trivsel- och säkerhetsreglerna.

COVID-19

Med anledning av coronapandemin uppmanar vi alla att följa myndigheternas rekommendationer. Vid träning på Kraftvärket vill vi särskilt lyfta fram följande:

  • inte besöka gymmet om du eller nära anhörig har symptom
  • god handhygien, tvätta dina händer innan och efter träning
  • hålla och respektera avstånd till andra
  • ta med egen handduk som du har för att torka av svett
  • torka av träningsredskap, bänkar och mattor extra noga efter användning, använd papper och sprayflaskorna med rengöringsmedel som finns i lokalen
  • inte stanna kvar i lokalerna efter pass/träning om det är många på plats i gymmet samtidigt. Använd utgången genom garaget vid behov

BOKNING & AVBOKNINGSREGLER

Du som medlem kan boka in dig på 12 träningspass inom en 14 dagars period. Har du en bokad klass och måste boka av den så gäller 120 minuter innan klassens start. På helgernas morgonklasser är det 24 timmar innan.

Bokning, avbokning och incheckning till träningspass görs av medlem på Kraftvärkets hemsida/app. Missat pass debiteras automatiskt med 50 kr per gång via ditt inlagda kort.

Klädsel och skor

För allas trevnad vill vi att du alltid använder träningskläder som är hela och rena. Det är obligatoriskt att använda ändamålsenliga skor under träning hos oss. Skor som används utomhus bör inte användas inomhus.

Personligt medlemsskap

Medlemskapet är personligt och får inte lånas ut till annan person. I vissa fall kan medlemskap få överlåtas efter godkännande av Kraftvärket.

Öppetider

Medlemmar (ej klippkort) har tillgång till Kraftvärkets träningslokal alla dagar kl. 05-23. Övriga tider är lokalen låst och larmad. Medlem som stannar kvar i lokalen efter stängning kan bli skyldig att ersätta kostnader för väktarutryckning.

Mat och dryck 

Du får gärna äta frukt och bars och fylla på med vatten och sportdryck. Var bara noga med att slänga skräp i papperskorgarna. Det är inte tillåtet att ta med och äta varm mat som doftar.

Alkohol och droger

Det är inte tillåtet att förtära/vara påverkad av alkoholhaltiga drycker och/eller använda/vara påverkad av narkotikaklassade preparat i Kraftvärkets lokaler eller i samband med Kraftvärkets aktiviteter.

Egen verksamhet

Självklart ska du träna tillsammans med vänner men det är inte tillåtet att mot betalning hålla egna klasser, agera personlig tränare eller bedriva annan affärsmässig verksamhet i Kraftvärkets lokaler. Som licensierad personlig tränare kan du dock efter godkännande få använda Kraftvärkets träningsmöjligheter i egen verksamhet – kontakta personalen för mer information.

Kameraövervakning

I syfte att förebygga och utreda brott och upprätthålla en trygg och säker miljö har Kraftvärket rätt att bedriva kameraövervakning. Filmat material är endast tillgängligt för Kraftvärkets ledning och används enbart vid misstanke om brott. Filmat material sparas i 30 dagar och raderas därefter automatiskt.

Fotografering

Många vill dela med sig av framstegen i träningen men vid fotografering måste du vara noga med att inte ta eller publicera bilder på personer som inte godkänner att vara med i din bild.

Brottsliga handlingar

Alla misstänkt brottsliga handlingar som utförs i Kraftvärkets lokaler/verksamheter polisanmäls.

Stöldrisk

Undvik att ta med dig värdesaker till träningen. Det finns inga låsbara förvaringsskåp hos oss och Kraftvärket ansvarar heller inte för dina personliga ägodelar.

Säker träning i säker miljö

Träna alltid efter egen förmåga och var försiktig om det känns extremt ansträngande eller alltför smärtsamt. För att minska risken att skadas är det viktigt att följa personalens instruktioner och att använda träningsredskapen på rätt sätt.

Fråga personalen om du är osäker på hur träningsredskapen ska ställas in och användas. Meddela alltid personalen om du plötsligt blir sjuk eller skadar dig under träningen. Informera också om du använt något från första-hjälpen-tavlan så att vi kan fylla på.

Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så därför får träningsredskap, väskor eller andra föremål aldrig placeras framför uppmärkta utrymningsdörrar.

Medlem får inte göra åverkan på eller ändringar i fast installerad träningsutrustning och/eller på lokalen.

Ordning och reda

På Kraftvärket hjälps alla åt att hålla ordning i träningslokalerna. Torka av och ställ tillbaka träningsredskapen efter användning och släng skräp i de utställda soptunnorna. Observera att träningsredskapen inte får tas med utanför lokalen vid träning utomhus.

Barn och besökare

Medlem får inte ta med sig barn eller besökare in i Kraftvärkets lokaler. Kraftvärket har en åldersgräns på 18 år. Personer från 16 år kan efter särskilt godkännande få teckna medlemskap och träna tillsammans med målsman.

Parkering

Kraftvärkets kunder har möjlighet att använda den gemensamma parkeringsytan ut mot Sågvägen. Det är även tillåtet att parkera längs staketen på utmärkta parkeringsplatser. Om det är fullt på besöksparkeringen rekommenderas parkeringarna vid kanalen/Båthamnsvägen eller i centrum. Tips: Gå eller cykla till/från Kraftvärket som uppvärmning inför och nedvarvning efter träningen!

Allergier

Visa hänsyn till personer som har allergiska besvär genom att inte använda starkt doftande parfymer när du ska träna hos oss. Av samma anledning är det heller inte tillåtet att ta med sig husdjur till Kraftvärket.

Doping

Kraftvärket har nolltolerans mot doping och tillåter oanmälda dopingkontroller. Medlem som säljer/tillhandahåller/nyttjar dopingklassade preparat i Kraftvärkets lokaler blir omedelbart avstängd.

Musik

Musik hjälper till att förstärka den härliga känslan av träning! Val av musik och inställning av ljudnivå görs av Kraftvärkets personal. Medlem får inte försöka göra egna val och ändra inställningarna på lokalens ljudsystem. Medlem får heller inte använda egen ljudanläggning på Kraftvärket.