Kraftvärkets coacher

Malin Sidebo-Belin

Verksamhetsansvarig

Lic. Personlig Tränare & Coach

malin@kraftvarket.se –  070-8800292

Lisa Alexandersson

Föräldraledig
Huvudcoach för Kraftträning

Lic. Personlig Tränare

Louise Parman

Stf. Huvudcoach för Kraftträning
Lic. Personlig Tränare & 
Coach

Lena Strand

Coach

Madeleine Kågestam

Coach

Joanna Stewart

Coach / Föräldraledig

Michael Ney

Tjänstledig
Coach

Max Hymnelius

Coach

Matilda Ask

Coach

Camilla Theberg

Lic. Personlig Tränare & Coach

Dip. Kostrådgivare, Dip. Idrottsnutrition Dip. Hälsocoach

camilla@theberg.se
070-3032187

Angelica Hermansson

Coach

angelica@kraftvarket.se 

Ruben Mihaljica

Lic. Personlig Tränare & Assisterande Coach

Catrin Gutenberg

Coach

Maria Göthlin

Lic. Personlig Tränare, Dip. Kostrådgivare
maria.gothlin@gmail.com
0733-778314

Lotta Strömberg

Lic. Personlig Tränare & Coach

0730-564625

för